Pêncşem, 26 Meha Yazde, 2015 Demê Xwecihî 15:18

Peywendî

Hêjayan, dişên têbînîyêt xwe liser her babetekê em belav dikeyn bu me hinêrin û herwesa pêşnîyaz û buçunêt xwe bu me dîyar biken, bu pêşve birna bernama Pişka Kurdî ya Dengê Amerîka. Em çaverêya peyamêt hewe dikeyn. Supas.

 

Peywendî
E-mailê bo kurdish@voanews.com bişîne an vê formê bi kar bîne
Navê xwe binivîsîne, navnîşana E-mailê , peyam û
Bo şandina peyama xwe, li ser peyva "bişîne" bitiqîne

 

Navûnîşan :    

VOA Kurdish Service
330 Independence Avenue, SW
Room # 2300

Washington, DC 20237
USA

Telefon : 1-(202) 205 99 42

Faks : 1-(202) 203 48 76

E-mail : kurdish@voanews.com